Skip to main content

Binnen de agrarische sector voeren wij diverse werkzaamheden;

• Baggerspuiten

Onze baggerspuit heeft een capaciteit van +/- 600 m3 per uur, en spuit 25-30 meter breed (afhankelijk van de omstandigheden; wind, voldoende water etc.). Door de grote reikwijdte van de arm is het mogelijk om brede sloten ook goed in het midden te kunnen uitbaggeren zonder kans op verzakking in de slootkanten.

• Uitrijden van drijfmest

• Uitrijden van stalmest

• Maaien/ schudden/ harken

Om veehouders volledig van dienst te zijn, werken wij veelal samen met loonwerkers uit regio, waardoor het persen van grote of kleine balen en het transport hiervan ook mogelijk is.

• Fourage; Leveren van gras/hooi/stro

• Cultuurtechnische werkzaamheden

 

Heeft u vragen over de mogelijkheden, bel gerust voor meer informatie!